Parempia palveluita ja menestyviä yrityksiä Tampereelle!
ETUSIVU
PERSOONALLISUUS
ANSIOLUETTELO
o KESKEISET TEEMAT
TAPAHTUMAKALENTERI
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
VAALITIIMI JA TUKIRYHMÄ
Kokoomus - Vaalikone!

Yritykset, opiskelijat ja paremmat palvelut takaavat Tampereen tulevaisuuden!
- Tampereen korkean teknologian profiilia hyödynnettävä yritysten houkuttelemiseksi
- Tamperelaisille nuorille parempia urheilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia
- Toimivampia palveluita ja joukkoliikenneratkaisuita kunnan asukkaille
- Kansainvälistymisen tuomat mahdollisuudet huomioitava kaupungin kehittämisessä sekä opiskelu- ja työelämässä

Korjausliike Tampereen kaupungin toimistotyöntekijöiden työaikojen pidentämiseksi normaalitasolle! Valtuustoaloitteeni tuotti tulosta. Kannattaa vilkaista tämän päivän Tamperelaisesta hyvä artikkeli aiheesta =)

Julkaissut Antti Ivanoff - Tampere, kaupunginvaltuutettu 1. maaliskuuta 2017

1) Miten aiot parantaa opiskelijoiden ja nuorten asemaa Tampereella?

Opiskelijoiden ja nuorten asemaa kaupunki tukee parhaiten pitämällä kunnossa ja kehittämällä heille tärkeitä asioita.

Nuorille ja opiskelijoille tärkeitä asioita ovat uskoakseni:
- edullisten vuokra-asuntojen saanti opiskelu- ja työpaikkojen läheisyydestä
- toimiva julkinen liikenne
- rikkaan vapaa-ajantoiminnan ja opiskelijakulttuurin viettämismahdollisuudet
- riittävä taloudellinen tuki opintoihin
- työpaikat, lopputyöpaikat, kesätyöpaikat, harjoittelut jne
- toimiva talouden kehitys joka antaa taustatuen tulevaisuuden suunnitelmille ja haaveille, perheen perustamiselle sekä asunto- ja autohankinnoille

Nuorille järjestettävien palveluiden tuottamisen piristämiseksi olen valmis kannattamaan palveluseteli- tai kulttuurisetelimallia jota nuoret voisivat käyttää maksuna esimerkiksi liikuntatilan tai bänditilan vuokrasta. Näin kaupunki ei päättäisi nuorten puolesta mitä he haluavat, vaan yksityinen sektori pystyisi määriteltyjen rajojen puitteissa tarjoamaan nuorille laadukkaampia vapaa-ajanharrastusmahdollisuuksia.

Kaupungin on syytä tehdä myös tiivistä yhteistyötä ja kuunnella Tampreen nuorisoa edustavien yhteisöjen mielipidettä. Näitä ovat esimerkiksi liikuntaseurat ja nuortenyhdistykset. Erityisesti kaupungin tulisi kehittää yhteydenpitoa paikallisiin Yliopistojen ylioppilaskuntiin, jotka edustavat merkittävää osaa kaupungissa asuvista nuorista.

Liikuntatiloja ja palloilukenttiä kaupunki voi vapauttaa käyttöön omista rakennuksistaan, esim koulujen tilat tulee saada tehokkampaan käyttöön. Salibandykenttien puute keskusta-alueella on akuutti Finlaysonin ja Tampellan rakentamisen jälkeen ja kaupungin tulisi järjestää tällekin suositulle lajille parempia tiloja.

2. Miten aikoisit Tampere voisi järjestää nykyistä parempia palveluita? mitä ne palvelut ovat? Mikä se ongelma niissä kaupungin tuottamissa palveluissa oikein on?

Kaupungin järjestämät palvelut kattavat suuren osan ihmisten julkisista palveluista, joita ihmiset käyttävät. Tampereen kaupungin palveluita ovat mm. koulutus, terveyden- ja vanhustenhoito, katujen siivous ja puhtaanapito, liikuntapaikat, puistot jne

Perinteisessä ajattelumallissa kaupunki tuottaa itse kaikki kuntalaisten tarvitsemat palvelut, eli kaupungilla on omat sairaalat, koulut jne ja kaikki niiden työntekijät siivoojista kirjanpitäjiin ovat kaupungin palkkalistoilla. Tämä on malli, jonka kaikki kilpailukykyiset yksityisen sektorin yritykset ovat jo kauan sitten hylänneet – oma osaaminen ja resurssit eivät riitä kaikkeen. Kaupungin ongelmana tässä on että se ei millään voi kehittää kansainvälisen ykköstason ydinosaamisaluetta näin laajalle sektorille, vaan seurauksena on että uusien menetelmien hyväksikäyttö on hidasta ja toiminta tehotonta, jonot pitenevät ja kuntalaiset valittavat, vaikkakin työntekijät samalla joutuvat pinnistelemään äärirajoillaan työkuorman alla.

Itse uskon siihen että kaupunki pystyy parhaiten ajamaan kuntalaisten etuja siten että se ei pyri itse tuottamaan kaikkia palveluita, vaan ottaa vastuun siitä että palveluita järjestetään. Ostamalla palveluita yksityiseltä sektorilta kaupunki samalla turvaa myös uuden yritystoiminnan syntyä kaupunkiin, näillä yrityksillä on lopulta mahdollisuudet toimia yli kunta- ja valtiorajojen. Kunnalle jää tässä mallissa mahdollisuus kilpailuttaa palvelujen tuottajat ja ostaa palveluita niiltä ketkä niitä toimivasti ja kustannustehokkaasti pystyvät järjestämään.

3. MitkÄ syyt puolsivat Raitiotien rakentamispäätöstä Tampereella?

Tampereen kaupunginvaltuussa olin mukana hyväksymässä modernin katuraitiotien rakentamispäätöksen. Vuonna 2021 liikennöinti alkaa Hervanta-Pyynikintori -välillä, sekä pistoraiteella TAYS:n ja TAMK:n alueelle. Alkavalla valtuustokaudella päätettäväksi tullee rakentamisen jatkaminen Lielahden läpi Lentävänniemeen.

Raitiotien rakentamispäätöksen näen hyväksi erityisesti siksi että sen avulla saadaan aikaiseksi suunnitelma ja yhteisymmärrys kaupunkirakenteen tiivistämisestä. Suurilla puolueilla Kokoomus, SDP ja Vihreät on tästä nyt yhteisymmärrys. Raitiotien kannattavuuden peruspilari on että raitiotiereitin varrelle sijoitetaan uutta asumista ja työpaikka-aluetta. Pitkällä aikajänteellä tulee edullisemmaksi rakentaa kaupunkirakenteen sisälle kuin tehdä täysin uusia asuinalueita infran ja palveluiden kera.

Muut syyt jotka puolsivat rakentamispäätöksen tekemistä 2016 olivat valtion tuki hankkeelle ja projektin mahtuminen lähes budjetoituihin raameihin. Raitiotiehankkeen toteutukselle oli myös saatu kasaan allianssimallilla tekijät ja myös suunnitteluorganisaatio oli pystyssä. Näin hyvää lähtötilannetta ei olisi välttämättä saatu tulevina vuosina aikaan.

4) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kehityskohteet Tampereella?

Tampereella on paljon kiinnostavia kehityskohteita kaikilla sektoreilla. Parhaiten tilannetta kuitenkin voidaan kokonaisuutena parantaa kehittämällä perusrakenteet kuntoon. Tampereen alueen menestyessä taloudellisesti on mahdollista saada enemmän hyvinvointia jaettavaksi. Toisaalta kehittämällä peruspalveluita ja niiden tuotantostrategiaa kaupunki voi merkittävästi parantaa tuottavuutta ja palveluiden tasoa jo nykyisillä verorahoillakin.

Kaupungin tehtäväkentän kautta katsottuna:
- palvelujen parantaminen: vähemmän jonoja, kaupunki vastaa palveluiden järjestämisestä ei niiden tuottamisesta
- yritysten toimintaympäristön kehittäminen siten että Tampere on yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisin paikka sijoittaa toimintaa ja elinkeinoelämä kaupungissa menestyy

5) Miten Tampereelle saataisiin lisää teollisuutta ja työpaikkoja?

Tutkimusten mukaan osaava työvoima on yritysten sijoittumisen kannalta tärkein tekijä.
- Aloittavan yritystoiminnan tukeminen yrityshatomoiden ja erilaisten aloittaville yrityksille suunnattujen aloituskynnystä madaltavien palveluiden avulla.
- Tampereen markkinoiminen myös ulkomailla varteenotettavan yritystoiminnan sijoituspaikkana keskittyen Tampereen ydinosaamisalueisiin.
- Työn tekeminen jotta Tampereella jo nykyisin toimivat yritykset saadaan säilyttämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa kaupungin alueella. Kaupungin on syytä tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja pyrkiä hyvän "asiakaspalvelun" merkeissä ratkomaan yritysten suurimmat ongelmat. Työ on tällä alueella tehtävä ennakoivasti sillä sitten kun yritys on julkaissut ilmoituksen toiminnan lopettamisesta on usein liian myöhäistä toimia.
- Yritystoimintaan soveltuvan tonttimaan ja liiketilojen kaavoittaminen. Tällä erää pulaa on erityisesti keskikokoisista toimitiloista.
- Yritystoiminnan ja ihmisten työn arvostaminen myös kaupungin omassa hankintastrategiassa ja palveluiden tuottamisessa. Aidosti yrittäjyyttä arvostamalla kaupunki saisi myös houkuteltua lisää yrityksiä - pelkät puheet eivät riitä.

6) Mitä mieltä olet opiskelijoiden työssäkäynnistä opintojen ohessa ja mahdollisesta opiskeluaikojen rajaamisesta?

Opiskeluajan tarkoituksena on antaa hyvä osaaminen ja valmiudet joilla oma kilpailukyky työelämässä varmistetaan. Omaan koulutusalaan liittyvän työkokemuksen hankkiminen opintojen ohessa tukee tätä tavoitetta ja parantaa työllistymistä opintojen päätyttyä. Tilanne ei kuitenkaan saa olla sellainen, kuten nykyään, että opiskelijoita ajetaan rahapulassa myös erilaisiin hanttihommiin.

Ripeä valmistuminen opinnoista on varmastikin kaikkien etu, joten kannuste aktiiviopiskelulle tulee pitää kunnossa ja mahdollisena muotona tästä voisi olla jokin ”nopean valmistumisen lisä” (parhaimmillaan tämä toki olisi työpaikka, mutta myös muita keinoja voitaneen hyödyntää). Opiskeluaikojen nykyistä tiukempaa rajaamista en kannata.

7) Mikä on mielipiteesi Eteläpuiston asemakaavasta?

Kannatan kaupungin tiivistämistä. Rakentamalla Eteläpuistoon saadaan lisää asukkaita alkuperäisen Tampereen alueelle, eli keskustan länsiosaan. Tämän avulla turvataan myös lähipalvelut, kaupat ymv. kaikille alueen asukkaille. Rakentaminen Eteläpuiston alueelle on myös monin verroin taloudellisempaa kuin täysin uusien asuinaluiden rakentaminen. Hanke on myös kannattavampi kuin rakentaminen Ranta-Tampellaan, joka mahdollistettiin Rantaväylän tunnelilla.

Erityisen hyvää hankkkeessa on se, että uusia asuintaloja sijoitetaan Ratinan sillan tason eteläpuolelle. Rakentamisen yhteydessä tehdään myös maantäyttöä, joten käytännössä rannan puistoalue jopa paranee nykyisestä. Itse asuin lapsuuteni Eteläpuiston lähellä, enkä sure että vanha speedwayrata ja rannan jättömaat saadaan nyt hyötykäyttöön.

Kehitettävää hankkeessa vielä on. Rakentaminen tulee liiaksikin kiinni alueen olevan rakennuskannan kanssa. Itse lisäsisin Laivapuiston leikkipaikan kohdalle hieman väljyyttä siirtämällä rakennusmassoja kohti Ratinan siltaa. Laivapuiston leikkipaikka on alueen merkittävin kohde alueen lapsille ja lapsiperheille. Haasteeeliseksi näen myös uudisrakennusten alle jäävät nykyisten asukkaiden parkkipaikat - eteläpuiston alueen uudisrakennukset täytyy velvoittaa rakentamaan vastaava määrä korvaavia autopaikkoja oman tarpeensa päälle.

8) Miksi valitsit puolueeksesi Kokoomuksen?

Itse uskon että ihmisillä tulee olla mahdollisuus omalla toiminnallaan ja työnteolla parantaa omaa elämänlaatuaan ja itse päättää elämänsä tärkeistä asioista sekä kouluttautua ja sivistää itseään. Olen myös sitä mieltä että markkinatalous ja kansainvälisessä yhteistyössä mukana oleminen on Suomen kaltaiselle pienelle luonnonrukkauksista köyhälle lähes arktiselle maalle ainoa tapa saavuttaa kohtalainen elintaso. Uskon että omat ajatukseni sopivat valtapuolueista parhaiten kokoomukseen.

Olen kokoomuksen ehdokkaana jo neljättä kertaa. Ensimmäisissä vaaleissa vuonna 2000 sain pienimuotoisella kampanjoinnilla (100mk) kasaan 63 ääntä ja vaalit olivat mielestäni hieno kokemus. Vaalien ”väliaikana” olin aktiivisesti mukana Tampereen Kokoomusnuorten toiminnassa. Toisissa vaaleissa 2004 kampanjointi sujui jo mallikkaasti ja tuloksena oli erinomaiset 414 ääntä. Tämä äänimääärä antoi valtuuston eturivin varavaltuutetun pestin ja mahdollisuuden aitoon vaikuttamiseen mm. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan kautta. Vuoden 2008 vaaleissa pääsin sisään kaupunginvaltuustoon 714 äänellä. Viime vaaleissa sain sopivasti mitoitetulla kampanjoinnilla valtuustopaikan n. 530 äänen turvin. Kiitän lämpimästi kaikkia edellisten vaalien äänestäjiä ja kampanjointiin osallistuneita.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jokapäiväinen elämä Tampereella
- Yritysten toimintaympäristön kehittäminen
- Toimivampia palveluita kunnan asukkaille
- Kansainvälisesti menestyvä Tampere


 
Copyright © Antti Ivanoff 2017