TEK:n vaalit 2020!
o ETUSIVU
PERSOONALLISUUS
ANSIOLUETTELO
KESKEISET TEEMAT
TAPAHTUMAKALENTERI
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
VAALITIIMI JA TUKIRYHMÄ
Kokoomus - Vaalikone!

Olen ehdolla Tekniikan Akateemisten (TEK) vaaleissa Tampereella / Läntisellä vaalialueella.
Muista äänestää, äänestysaika 17-30.3.2020.
Sähköinen äänestys: http://vaalit.tek.fi

Tekniikan Akateemisten liiton tehtävänä on edistää Diplomi-Insinöörien
hyviä työuria sekä mahdollistaa myös uusien työpaikkojen syntyä tekniikan alalle!

TEK:n valtuuston ohella toimin myös kaupunginvaltuutettuna Tampereella.
Tekemiäni aloitetta:
- Toimenpideohjelma taloudellisen kasvun saamiseksi
- Kunnan työntekijöiden työajan pidentäminen normaaliksi (6h45min -> 7h30min)
- Kaupungin erillisten sähköisten palveluiden kerääminen yhteen sovellukseen
- Nuorten ja lasten harrastemahdollisuuksien parantamiseksi!

TEK:n valtuustossa olen tehnyt aloitteen AY-liikkeiden aseistariisumiseksi laittomien lakkojen estämiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi! (linkki aloitteeseen)Seuraavat teemat ovat minulle tärkeitä:
Yritykset, opiskelijat ja paremmat palvelut takaavat Tampereen tulevaisuuden!
- Pien- ja teknologiayritysten syntyä on tuettava voimakkaasti
- Kaupungin toimintaa on tehostettava - kaikkia palveluita ei tarvitse tuottaa itse
- Sujuvat liikenneväylät on taattava sekä autoille, pyöräilijöille että joukkoliikenteelle
- Harrastusmahdollisuuksia, liikuntavuoroja ja pelikenttiä tulee olla saatavilla myös tavalliselle kansalle
- Kaupungin päätöksenteossa tarvitaan harkintakykyä nykyisessä epävarmassa maailmantalouden tilanteessa

Tällä erää toimin seuraavissa kunnallisissa luottamustoimissa:
- Kaupunginvaltuuston jäsen
- Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen
- Tampereen Vesi Liikelaitos, johtokunnan jäsen
- Pirkanmaan jätehuolto, hallituksen jäsen

Näiden ohella olen varajäsenenä Tarkastuslautakunnassa sekä Yhdyskuntalautakunnassa.
Kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita!

Antti Ivanoff

+358 50 568 5021
Antti Ivanoff - Tampere
 
Copyright © Antti Ivanoff 2020